Kontakt

Prijava:

SMS poruka za Selmu ili Demira na telefon 27598992 ili 51884333

NAJ KASNIJE 1. maja!

Sallingsund Færgekro:

Sobe se mogu rezervirati na telefon 97720088

Toastmaster:

Senad Halilovic se moze kontaktirati na telefon 30780912